KARVIJE

جدول استانداردهای مدیریت نوآوری (جهانی)

مقدمه‌ای بر مدیریت نوآوری

مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری شامل برنامه‌ریزی، هدایت، کنترل و هماهنگی در راستای ظرفیت های “تحقیق، توسعه و نوآوری ” است که به شکل دادن و تحقق بخشیدن اهداف استراتژیک و عملیاتی سازمان ها می پردازد.
آنچه در ادبیات مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری بدان اشاره شده است:
– طبق دستورالعمل فراسکاتی (Frasccati)، مدیریت ” تحقیق، توسعه، نوآوری” شامل مدیریت تحقیقات پایه، کاربردی و توسعه تجربی است.
– ستیندامار، فال و رابرت (Cetindamar, Phaal, Probert) چالش‌های در حال افزایش در زمینه های مدیریت نوآوری و فناوری را بیان می‌کند.

مدیریت “تحقیق، توسعه و نوآوری” در هر یک از وجوه خود تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمان ها دارد. در واقع، نوآوری یکی از عوامل اصلی موفقیت دراز مدت یا پایدار شرکت ها است. توسعه نوآوری های حوزه فناوری، مقدمات بهبود مدیریت سازمانی را تسریع کرده و همچنین باعث سریع تر شدن روند تبادل دانش و یادگیری می شود. در این شرایط، شرکت‌هایی که توانایی نوآوری دارند، سریع تر از شرکت‌هایی که این قابلیت را ندارند، با چالش ها روبرو شده و به حل آن ها می‌پردازند.

برای موفقیت “مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری” در طولانی مدت، شرکت ها باید شیوه های مدیریتی مناسبی را در پیش بگیرند، که به آن ها کمک کند منابع لازم و ظرفیت های شرکت را به کارگیرند. برای تحقق این امر، از سیستم های مدیریت “تحقیق، توسعه و نوآوری” به عنوان ابزاری استفاده می شود که در تحقیق و توسعه خلاقیت را به وسیله فناوری، نظامند کرده و ترویج می دهد. در عوض این سیستم ها به شرکت ها امکان می دهد نوآوری ( انواع مختلف آن) بیشتری داشته باشند. به طور کلی، آنچه که گفته شد در نهایت می تواند ارزش شرکت را افزایش دهد ( برای خود شرکت و سهام داران آن) و نتایج و عملکرد آن را بهبود بخشد.
علاوه بر این، مدیریت موثر “تحقیق، توسعه و نوآوری” شامل روش ها و روتین هایی است که می تواند توسط یک استاندارد یا سیستم مدیریت، سازماندهی شود.
استاندارد مدیریت نوآوری چارچوبی رسمی ایجاد می کند که در موارد زیر رهنمودهایی را ارئه می دهد:

• درک بهتر محیط فعالیت سازمان: محیط های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می توانند نقش تعیین کننده ای در موفقیت نوآوری داشته باشند، اما به تجزیه و تحلیل عوامل خارجی نیاز دارد.

• ایجاد و استقرار رهبری و تعهد مدیریت ارشد: رهبری با تخصیص منابع بیشتر برای نوآوری، تحقیق، توسعه و نوآوری را ترویج می دهد. این امر همراه با به اشتراک گذاری چشم اندازی روشن و نشان دادن تعهد سازمان به مشتریان و همچنین پرورش خلاقیت کارکنان میسر می گردد.

• برنامه ریزی توسعه تحقیق، توسعه و نوآوری: برای آنکه در فرآیند توسعه محصولات جدید نتایج مناسب و موردخواست تحقق یابد، می بایست نوآوری با ساختار موجود سازمان و اهداف آن همگرایی لازم را داشته باشد.

• توسعه روند مدیریت “تحقیق، توسعه و نوآوری”: این سیستم ممکن است شامل فرآیندهای عملیاتی برای مدیریت ایده، توسعه پروژه های “تحقیق، توسعه و نوآوری”، محافظت و بهره برداری از نتایج و نفوذ به بازار باشد.
با این حال، همانطور که قبلاً اشاره شد، ادبیات مربوط به اجرای سیستم های مدیریت “تحقیق، توسعه و نوآوری”در زمینه های واقعی نسبتاً محدود است. این شرایط زمانی که صحبت از شرح وظایفی است که شرکت ها باید برای مدیریت کافی فناوری، استراتژی، تحقیق، توسعه و نوآوری تعریف کنند، به مراتب بدتر است. طبیعتا ارتقا مهارت های میان رشته‌ای کارکنان برای داشتن دید یکپارچه به محصولات، امکانات و سیستم ها امری لازم و ضروری است. به عبارت دیگر کارکنان شرکت از جمله مدیران بخش تحقیق، توسعه و نوآوی عموما وظایفی را انجام میدهند که کمتر در گزارش های رسمی بدان ها اشاره شده است.
وقتی صحبت از استانداردهای”تحقیق، توسعه و نوآوری” می شود، جای تعجب است که وضعیت کاملاً برعکس است. در حال حاضر در اکثر کشورهای اروپایی یک نهاد نظارتی بر روی استاندارد ها وجود دارد. جدول 1 گزیده ای از اولین استانداردها را ارائه می دهد.

کشور

 

کد

 

عنوان

انگلیس

 

BS 7000-1: 1989

 

سیستم های مدیریت طراحی.راهنمایی برای مدیریت نوآوری

فرانسه

خانوادهFD X50

مدیریت نوآوری

 

FD X50-901:1991

مدیریت پروه و نوآوری

 

FD X50-550:2001

ارزش تحقیق

 

FD X50-146:2010

مدیریت منابع معنوی

 

FD X50-052:2011

مدیریت هوش استراتژیک

FD X50-271:2013

راهنمایی در خصوص کاربرد مدیریت نوآوری

FD X50-272:2014

راهنمایی در خصوص به کار بردن نواوری باز

 

FD X50-273:2014

راهنمای تلفیق توسعه پایدار در فرآیند نوآوری

 

    

اسپانیا

خانوادهUNE16600

مدیریت تحقیق توسعه و نوآوری

 

UNE 166000:2002

اصطلاحات و تعریف مدیریت تحقیق توسعه و نواوری

UNE 166001:2002

شرایط مورد نیاز برای پروژه های  تحقیق توسعه ونواوری

UNE 166002:2002

شرایط مورد نیاز برای سیستم های مدیریت تحقیق توسعه نواوری

UNE 166003:2003

صلاحیت و ارزیابی برای مدیر پروژه های”تحقیق،توسعه،نواوری”

UNE 166004:2003

صلاحیت و ارزیابی برای حسابرس سیستم مدیریت”تحقیق،توسعه،نواوری”

UNE 166005:2004

راهنمای کاربرد UNE 16002 2002 برای بخش تجهیزات

UNE 166006:2006

سیستم دیده بان فن آوری و هوش رقابتی

UNE 166007:2010

راهنمای کاربرد UNE 16002 2002

UNE 166008:2012

انتقال فناوری

EA 0043:2015

شرایط نوآوری استاراپ

 

EA 0047:2015

الزامات SME های نوآور

 

  

پرتغال

خانواده NP 4456-61

مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری

 

NP 4456:2007

اصطلاحات و تعریف مدیریت تحقیق توسعه و نواوری

NP 4457:2007

پیش نیازات سیستم

NP 4458:2007

پشنیاز های مدیریت”تحقیق،توسعه،نواوری”

NP 4461:2007

صلاحیت و ارزیابی برای مدیر پروژه های”تحقیق،توسعه،نواوری”

اروپا

CWA 15889:2008

استاندارد سازی درجه بندی توانایی نوآوری SME ها

خانواده CEN 16555

مدیریت نوآوری

CEN/TS 16555-1:2013

بخش اول:سیستم مدیریت نواوری

CEN/TS 16555-2:2014

بخش دوم:مدیریت هوش استراتژیک

CEN/TS 16555-3:2014

بخش سوم:تفکر نوآوری

CEN/TS 16555-4:2014

بخش چهارم:مدیریت منابع معنوی

CEN/TS 16555-5:2014

بخش پنجم:مدیریت همکاری

CEN/TS 16555-6:2014

بخش ششم:مدیریت خلاقیت

CEN/TS 16555-7:2016

ارزیابی مدیریت نواوری

آلمان

PAS 1073:2008

اندازه گیری و ارزیابی توانایی نوآوری شرکت های تولیدی

ایرلند

NWA 1:2009

راهنمای عملکرد خوب در نوآوری و فرآیندهای توسعه محصول

دانمارک

DS-hæfte 36:2010

رهنمودهایی برای نوآوری کاربر محور

بین الملی

خانواده ISO56000

مدیریت نواوری

ISO/DIS 56000

مبانی و واژه نامه

ISO/FDIS 56002

راهنمای سیستم مدیریت نوآوری

ISO 56003:2019

راهنمای ابزارها و روش های مشارکت نوآوری

ISO/TR 56004:2019

راهنما ارزیابی

ISO/AWI 56005

مدیریت منابع معنوی

ISO/AWI 56006

مدیریت هوش استراتژیک

ISO/AWI 56007

مدیریت ایده ها

با نگاه سریع به جدول 1 مشخص می شود که اسپانیا قبل از سایر کشورهای اروپایی پیشتاز ایجاد مقررات نوآوری بوده است. به ویژه استاندارد UNE166.002 اسپانیا، که راهنمای های لازم برای آن دسته از سازمان ها یا شرکت هایی که قصد دارند نوآوری های سازمانی و فناوری موثرتری را توسعه دهند، ارائه می دهد. بعلاوه، کمیته استاندارد اروپا در حال توسعه خانواده استاندارد ایزو 16555 (ISO 16555) در سطح اروپایی است (که تا حد زیادی بر اساس استاندارد اسپانیا است). به تازگی سازمان بین المللی استاندارد (ISO) نیز استاندارد خانواده ایزو 56000 (ISO 56000) را در سطح بین المللی منتشر کرده است که عمدتاً براساس استانداردهای اروپایی و استانداردهای اسپانیایی می باشد. یک خط زمانی ساده از مرتبط ترین استاندار های اروپایی و اسپانیایی در شکل یک نشان داده شده است:

در نتیجه، علیرغم چارچوب نظارتی گسترده “تحقیق، توسعه و نوآوری”، در حال حاضر، ادبیات فعلی تلاش نکرده تا به شناسایی بهترین روش ها یا اقداماتی که جهت پیشبرد مراحل نوآوری مدیریتی انجام شده بپردازد یا اطلاعات عملی در مورد نحوه مدیریت مشاغل برای بهینه سازی نتایج “تحقیق، توسعه و نوآوری” ارائه دهد. همچنین در شرکت ها کمبود تحقیق وجود دارد به خصوص زمانی که تیم ها برای اجرای سیستم های”تحقیق، توسعه و نوآوری” آماده نیستند زیرا منابع: الف) کافی نیست، ب) مکمل یکدیگر نیستند و یا ج) نمی توانند به طور مشترک مورد بهره برداری قرار گیرند. در خصوص شرکت های متوسط، این کمبود متوجه مدیران “تحقیق، توسعه و نوآوری”در بهره برداری از ایده های نوآورانه نیز می‌گردد. این امر خصوصاً به دلیل مشکلات موجود در یافتن، انتخاب و حفظ کارکنان متخصص، کارآفرین و مدیریتی بسیار مهم است. مطالعه موردی ارائه شده در این مقاله برخی از این شکاف تحقیقاتی را بررسی خواهد کرد.

3.2مدیریت تحقیق توسعه فناوری در صنعت

انتظار می رود صنعت 4.0 خلق ارزش صنعتی را به طور قابل توجهی متحول کند که شامل دیجیتالی سازی سطح بالای فرآیندهای کسب و کار، تولید هوشمند و اتصال بین شرکت ها باشد. همچنین اصول آن می تواند در تغییر ماهیت محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان ها به کار رود. صنعت 4.0 با چالش تبدیل فرهنگ تجاری سازمان ها (حتی بازآفرینی مجدد)، تأثیر در صلاحیت و استعداد پرسنل آن ها روبرو است. و آن ها را به سمت مدل های جدید تجاری (بیزینس مدل) پایدار، رقابتی و همیشه در حال تغییر سوق می دهد. این تغییر الگو در طراحی، تولید و روش های عملکرد، نحوه تعامل افراد و مشاغل با یکدیگر را نیز تغییر می دهد. صنعت 4.0 بیشتر شامل سه جهش کوانتومی است:
دیجیتالی سازی تولید، اتوماسیون و پیوند دادن سایت های تولیدی در یک زنجیره تامین یکپارچه
مدل های بلوغ سازمانی به سازمان ها کمک می کند تا این سه اصل را در فرهنگ خود جای دهند. فرصت های شغلی جدیدی که موجبات ترویج و بسترسازی تحول فرآیندهای تولید را رقم می زنند در عمل با کمی سختی مواجه می شوند مخصوصا در شرکت های متوسط.. به علاوه بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط زمانی که به مدیریت نوآوری روی می آورند حتی نمی دانند از کجا می بایست شروع کنند. با این وجود، شرکت های متوسط مشارکت عمده ای در صنعت اکثر کشورها دارند. در مورد اقتصاد اسپانیا، 99.9 درصد شامل شرکت های متوسط است که 65.9٪ کارمندان و 60.4٪ ارزش افزوده را تشکیل می دهند. در کشورهای دیگر مانند آلمان، ما می توانیم ارقام مشابهی را ببینیم. بیشتر شرکت های متوسط با چالش های مشابهی روبرو هستند: کمبود منابع مالی، بهره وری پایین، سطح استاندار سازی پایین و عدم درک ادغام.
با کمک صنعت 4.0 شرکت های متوسط می توانند موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشیده و محصولات و خدمات خود را متناسب با خواسته های مشتری سفارشی سازی کنند. حتی اگر اکثر این شرکت ها هنوز برای اجرای صنعت 4.0 تخصص کافی نداشته باشند، امکان ایجاد راه های جدیدی برای همکاری و ایجاد ارزش برای نوآوری با شرکت ها و موسسات همکار یا شریک وجود دارد. با این وجود، شرکت های متوسط به طور عمومی با سطح اتوماسیون پایین تر از شرکت های بزرگ، با تکیه بر کارکنان کلیدی بخش تولید خود تمایل به همکاری با یکدیگر دارند تا بدین ترتیب از طریق نوآوری مشترک به خلق ارزش بپردازند. به این دلیل است که این شرکت ها به سطح آموزش بالاتر کارکنان، از جمله مهارت های مورد نیاز برای تعمیر ماشین آلات در صورت خرابی، نیاز دارند. این مقاله به بررسی این جنبه ها از طریق مطالعه موردی پرداخته است.

3.3مدیریت زنجیره تامین
در حال حاضر زنجیره تأمین، مرکز فعالیت های عملیاتی شرکت های تولیدکننده و عامل تعیین کننده یک شرکت برای بدست آوردن مزیت رقابتی است.
محققان مزایای صنعت 4.0 را در زنجیره تأمین بررسی کرده و مهم ترین مزایای آن را به ترتیب زیر بیان کرده اند:
ادغام سهامداران، سفارشی سازی محصول، شفافیت فرآیند، انعطاف پذیری تولید، بهره وری منابع، جریان لحظه ای داده ها، اتوماسیون، بازیابی اطلاعات مشتری و افزایش رضایت مشتری. بنابراین برای بهره مندی کامل از صنعت 4.0، شرکت ها باید اطلاعات مربوط به تولید را با تأمین کنندگان و مشتریان در زنجیره تأمین بیاموزند و در یک جریان پیوسته و جاری قرار دهند. به عنوان مثال زنجیره تامین در بخش هوا فضا یا خودرو دارای ویژگی های فناور محور است. بخش هوافضا یک صنعت کاملاً رقابتی است، جایی که اولویت آن اطمینان از ایمنی و قابلیت پرواز است. باتوجه به شرایط عملیاتی، نتایج آن ها با کیفیت بسیار بالا و استانداردهای قابل اطمینان محدود شده است. علی رغم اینکه یک بخش بسیار منظم است، هنوز می تواند مدل های تجاری ابتکاری را که امکان فعالیت در زنجیره های تولید ناب، چابک و انعطاف پذیر را دارد، بکار گیرد. در این زمینه توسعه فناوری های هوافضا بسیار سریع و در پیشتازی از بسیاری از بخش های صنعتی دیگر برجسته است. یک موضوع مشترک در میان اکثر این فناوری ها این است که به سطح بالاتری از اتوماسیون و همچنین سرعت و دقت بیشتر تولید دستردسی دارند. اما با این حال هنوز هم استفاده گسترده از اتوماسیون، تبادل داده و فناوری های تولیدی پیشرفته، نیاز به هماهنگی بهتر با بخش های عملیاتی دارد؛ مخصوصا هنگام برخورد با فناوری های متریک جدید که همسوی تولید دیجیتال هستند. در نتیجه، فرصت های جدید مبتنی بر فناوری ها و روش های اندازه گیری مبتکرانه برای سنجش کنترل و تضمین کیفیت نیز در حال ظهور است.
بنابراین، چالش های صنعت 4.0 به شرکت های صنعتی نیاز دارد که بتوانند در کل زنجیره ارزش به روشی چابک و پاسخگو فعالیت کنند. این شرکت ها همچنین به ساختارهای (فنی و مدیریتی) نیاز دارند که به آن ها امکان می دهد با یکدیگر همکاری کنند و به سرعت در کل فرآیندهای چرخه نوآوری تا تولید سازگار شوند.

نکات و رهنمود هایی که در مورد مدیریت تحقیق و توسعه و نوآوری که به صورت یک سند چهارچوب بندی شده در استاندارد ISO 56002 که توسط سازمان استاندارد جهانی تدوین و منتشر شده است. شما میتوانید مدیریت تحقیق و توسعه و نوآوری شرکتتان را با این استاندارد های این سند مطابقت دهید.

برای مطالعه این سند بر روی دکمه زیر کلیک کنید 

منبع: karvije.com

با مطالعه مطالب علمی مرتبط با مدیریت تکنولوژی، تحلیل و توسعه یکپارچه کسب وکار می توانید با آخرین دستاوردهای این علم آشنایی پیدا کنید. 

آخرین مقالات

نوآوری و ایزو 56000

نوآوری و ایزو ISO 56002 آنالیز شکاف نوآوری تجزیه و تحلیل شکاف به شما می گوید که برای تبدیل شدن به یک سازمان نوآورانه چه

مطالعه

چرخه نوآوری

چرخه نوآوری ۱۲ گروه_فرآیند چرخه سیستم‌های نوآوری لازم به یادآوری است که سیستم نوآورانه‌ای که در اکثر سازمان های نوآور کار می کند از مجموعه

مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *