Innovation 

Management

,System

ISO56005

ISO56006

ISO56007

ISO56008

ISO56000

ISO56001

ISO56002

ISO56003

ISO56004

استاندارد مدیریت نوآوری

سیستم استاندارد مدیریت نوآوری

استاندارد مدیریت نوآوری در تمامی صنایع و شرکت‌ها فارغ از نوع، اندازه و انواع نوآوری و رویکردها به نوآوری؛ قابل پیاده‌سازی و بهره‌برداری است.

استاندارد مدیریت نوآوری ISO 56002:2019

در صنایع فولادی

استاندارد مدیریت نوآوری ISO 56002:2019

در صنایع خودرویی

استاندارد مدیریت نوآوری ISO 56002:2019

در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اجرای مناسب یک سیستم یا مکانیزم مدیریتی (مانند: سیستم مدیریت کیفیت) نیازمند آگاهی از چارچوب مفهومی و اجرایی آن سیستم و طرح ریزی متناسب آن با هر بستر مورد نظر، مانند یک سازمان، می‌باشد. از اینرو، این سند به ارائه اصطلاحات، تعاریف، مفاهیم و اصول مدیریت نوآوری و اجرای نظامند آن می‌پردازد. 

ادامه مطلب

شرکت های صادر کننده گواهینامه استاندارد برای ارزیابی و ممیزی سیستم های استاندارد جاری شده در سازمان (مانند سیستم مدیریت کیفیت) نیاز به سند الزامات اجرایی آن سیستم دارند. این سند الزامات اجرایی و ممیزی سیستم مدیریت نوآوری را در هر بستر دارای فعالیت (مانند: سازمان، شرکت، کارخانه، کارگاه، استارت آپ و غیره) ارائه می نماید.

ادامه مطلب

این سند به عنوان یک سند راهنما، کلیات یک سیستم یا مکانیزم مدیریت نوآوری کارآمد و اثربخش را ارائه می‌نماید. این کلیات شامل طراحی، استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت نوآوری می‌شود که در هر بستر دارای فعالیت (مانند: سازمان، شرکت، کارخانه، کارگاه، استارت آپ و غیره) قابل بهره‌برداری است.

ادامه مطلب

این سند به عنوان یک سند راهنما چارچوب، روش‌ها و ابزارهای همکاری و مشارکت نوآوری را ارائه می‌نماید. در این سند به مواردی همچون: سنجش ورود به مشارکت، چالش‌های همکاری و مشارکت و تعامل بین طرفین پرداخته شده است و انواع مختلف همکاری و مشارکت نوآوری را، فارغ از نوع و اندازه سازمان، شامل می شود.

ادامه مطلب

عموما استقرار یک سیستم مدیریتی کارآمد و اثربخش به دنبال ارزیابی مداوم و بهبود مستمر آن سیستم اتفاق می‌افتد. از اینرو، این سند به ارائه مفاهیم، مزایا و چارچوب ارزیابی مدیریت نوآوری می‌پردازد. همچنین چگونگی برنامه‌ریزی و اجرای ارزیابی مدیریت نوآوری را فارغ از نوع نوآوری (مانند: محصول، خدمات، فرآیند و غیره) تشریح می‌کند.

ادامه مطلب

مدیریت اثربخش مالکیت معنوی کلید اصلی برای پشتیبانی از فرآیند‌های نوآوی است و در هر سازمان از یک سو پایه‌ای برای حفاظت و رشد و از سوی دیگر نیرو محرکه توان رقابتی محسوب می‌شود. این سند به عنوان یک سند راهنما به چارچوب، روش‌ها و ابزارهای مدیریت مالکیت معنوی (استراتژیک و عملیاتی) در مدیریت نوآوری می‌پردازد.

ادامه مطلب

نوآوری در سازمان محصول تفکر نوآورانه و منتقدانه به شرایط درونی و پیرامونی است. این تفکر دارای رویکردی استراتژیک و عملیاتی است که به هوشمندی مناسب و متناسب در درون سیستم مدیریت نوآوری هر سازمان نیاز دارد. از اینرو این سند به چارچوب، ابزارها و روش‌های مدیریت هوش استراتژیک سازمان در مدیریت نوآوری می‌پردازد.

ادامه مطلب

مدیریت ایده فرآیند خلق ایده‌ها و دستیابی به آن‌ها با روشی موثر و کاراست. بدیهی است که مراحل مختلفی در این فرآیند وجود دارد که روش و ابزار مناسب می‌تواند به سازمان کمک کند تا با چالش‌های کمتری مواجه باشد. این سند به ارائه چارچوب، روش‌ها و ابزارهای مدیریت ایده در سیستم مدیریت نوآوری می‌پردازد.

ادامه مطلب

گفته می‌شود ” آنچه که قابل اندازه‌گیری نباشد قابل مدیریت نیز نیست! ” بنابراین سازمانی که برای ذینفعان خود، در پی ایجاد ارزش از طریق نوآوری است نیازمند مدیریت یکپارچه نوآوری و ارزیابی و اندازه‌گیری مداوم سیستم مدیریت نوآوری خود می‌باشد. این سند روش‌ها و ابزارهای سنجش عملکرد و عملیات نوآوری را ارائه می‌کند. 

ادامه مطلب

پخش ویدیو

استاندارد مدیریت نوآوری ISO 56002:2019 چیست؟

استاندارد‌سازی سیستم‌های مدیریت با هدف بهبود عملکرد سازمان در راستای چشم انداز، رسالت و استراتژی‌های آن صورت پذیرفته است. بهره‌برداری کامل از تمامی مزایای چنین سیستم‌هایی از جمله سیستم مدیریت نوآوری تنها با هوشمندی، شناخت و درک عمیق، استقرار کامل و بهبود مستمر عملکرد سیستم امکان پذیر خواهد بود. 

اشتراک جریان دانش

با ما همراه باشید تا با هم نوآورانگی را ارتقا دهیم

سیستم مدیریت نوآوری

گواهینامه ISO 56002:2019

بسترسازی علمی و همکاری

مقالات و کتاب‌های منتشر شده