KARVIJE

Innovation 

Management

,System

ISO56006

ISO56007

ISO56008

ISO56009

ISO56010

ISO56000

ISO56001

ISO56002

ISO56003

ISO56004

ISO56005

استاندارد مدیریت نوآوری

سیستم استاندارد مدیریت نوآوری

استاندارد مدیریت نوآوری در تمامی صنایع و شرکت‌ها فارغ از نوع، اندازه و انواع نوآوری و رویکردها به نوآوری؛ قابل پیاده‌سازی و بهره‌برداری است.

استاندارد مدیریت نوآوری ISO 56002:2019

در صنایع فولادی

استاندارد مدیریت نوآوری ISO 56002:2019

در صنایع خودرویی

استاندارد مدیریت نوآوری ISO 56002:2019

در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اجرای مناسب یک سیستم یا مکانیزم مدیریتی (مانند: سیستم مدیریت کیفیت) نیازمند آگاهی از چارچوب مفهومی و اجرایی آن سیستم و طرح ریزی متناسب آن با هر بستر مورد نظر، مانند یک سازمان، می‌باشد. از اینرو، این سند به ارائه اصطلاحات، تعاریف، مفاهیم و اصول مدیریت نوآوری و اجرای نظامند آن می‌پردازد. 

ادامه مطلب

شرکت های صادر کننده گواهینامه استاندارد برای ارزیابی و ممیزی سیستم های استاندارد جاری شده در سازمان (مانند سیستم مدیریت کیفیت) نیاز به سند الزامات اجرایی آن سیستم دارند. این سند الزامات اجرایی و ممیزی سیستم مدیریت نوآوری را در هر بستر دارای فعالیت (مانند: سازمان، شرکت، کارخانه، کارگاه، استارت آپ و غیره) ارائه می نماید.

ادامه مطلب

این سند به عنوان یک سند راهنما، کلیات یک سیستم یا مکانیزم مدیریت نوآوری کارآمد و اثربخش را ارائه می‌نماید. این کلیات شامل طراحی، استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت نوآوری می‌شود که در هر بستر دارای فعالیت (مانند: سازمان، شرکت، کارخانه، کارگاه، استارت آپ و غیره) قابل بهره‌برداری است.

ادامه مطلب

این سند به عنوان یک سند راهنما چارچوب، روش‌ها و ابزارهای همکاری و مشارکت نوآوری را ارائه می‌نماید. در این سند به مواردی همچون: سنجش ورود به مشارکت، چالش‌های همکاری و مشارکت و تعامل بین طرفین پرداخته شده است و انواع مختلف همکاری و مشارکت نوآوری را، فارغ از نوع و اندازه سازمان، شامل می شود.

ادامه مطلب

عموما استقرار یک سیستم مدیریتی کارآمد و اثربخش به دنبال ارزیابی مداوم و بهبود مستمر آن سیستم اتفاق می‌افتد. از اینرو، این سند به ارائه مفاهیم، مزایا و چارچوب ارزیابی مدیریت نوآوری می‌پردازد. همچنین چگونگی برنامه‌ریزی و اجرای ارزیابی مدیریت نوآوری را فارغ از نوع نوآوری (مانند: محصول، خدمات، فرآیند و غیره) تشریح می‌کند.

ادامه مطلب

مدیریت اثربخش مالکیت معنوی کلید اصلی برای پشتیبانی از فرآیند‌های نوآوی است و در هر سازمان از یک سو پایه‌ای برای حفاظت و رشد و از سوی دیگر نیرو محرکه توان رقابتی محسوب می‌شود. این سند به عنوان یک سند راهنما به چارچوب، روش‌ها و ابزارهای مدیریت مالکیت معنوی (استراتژیک و عملیاتی) در مدیریت نوآوری می‌پردازد.

ادامه مطلب

نوآوری در سازمان محصول تفکر نوآورانه و منتقدانه به شرایط درونی و پیرامونی است. این تفکر دارای رویکردی استراتژیک و عملیاتی است که به هوشمندی مناسب و متناسب در درون سیستم مدیریت نوآوری هر سازمان نیاز دارد. از اینرو این سند به چارچوب، ابزارها و روش‌های مدیریت هوش استراتژیک سازمان در مدیریت نوآوری می‌پردازد.

ادامه مطلب

مدیریت ایده فرآیند خلق ایده‌ها و دستیابی به آن‌ها با روشی موثر و کاراست. بدیهی است که مراحل مختلفی در این فرآیند وجود دارد که روش و ابزار مناسب می‌تواند به سازمان کمک کند تا با چالش‌های کمتری مواجه باشد. این سند به ارائه چارچوب، روش‌ها و ابزارهای مدیریت ایده در سیستم مدیریت نوآوری می‌پردازد.

ادامه مطلب

گفته می‌شود ” آنچه که قابل اندازه‌گیری نباشد قابل مدیریت نیز نیست! ” بنابراین سازمانی که برای ذینفعان خود، در پی ایجاد ارزش از طریق نوآوری است نیازمند مدیریت یکپارچه نوآوری و ارزیابی و اندازه‌گیری مداوم سیستم مدیریت نوآوری خود می‌باشد. این سند روش‌ها و ابزارهای سنجش عملکرد و عملیات نوآوری را ارائه می‌کند.

ادامه مطلب

این سند به عنوان یک سند راهنما برای اندازه گیری عملیات نوآوری بوده و صرفا مثال هایی را شرح می دهد تا علاقمندان به مدیریت نوآوری با نحوه اجرای این اندازه گیری که در سند ایزو ۵۶۰۰۸ ارائه گردیده است آشنا شوند.  بنابراین این سند به صورت دستورالعمل اجرایی نمی باشد.

ادامه مطلب

این سند به عنوان یک سند راهنما صرفا برای توضیح برخی از اصطلاحات و مفاهیم مندرج در سند ۵۶۰۰۰ بوده و دستورالعمل اجرایی ارائه نمی کند. برای این منظور از مثال ها و اطلاعات مشخص برای شرح برخی مفاهیم منتخب استفاده می نماید. بنابراین این سند مناسب علاقمندانی است که با مدیریت نوآوری و مفاهیم آن آشنایی کاملی ندارند.

ادامه مطلب

 

پخش ویدیو

استاندارد مدیریت نوآوری ISO 56002:2019 چیست؟

استاندارد‌سازی سیستم‌های مدیریت با هدف بهبود عملکرد سازمان در راستای چشم انداز، رسالت و استراتژی‌های آن صورت پذیرفته است. بهره‌برداری کامل از تمامی مزایای چنین سیستم‌هایی از جمله سیستم مدیریت نوآوری تنها با هوشمندی، شناخت و درک عمیق، استقرار کامل و بهبود مستمر عملکرد سیستم امکان پذیر خواهد بود. 

اشتراک جریان دانش

با ما همراه باشید تا با هم نوآورانگی را ارتقا دهیم

سیستم مدیریت نوآوری

گواهینامه ISO 56002:2019

بسترسازی علمی و همکاری

مقالات و کتاب‌های منتشر شده