کمیته فنی سازمان بین‌المللی استانداردسازی

TC 279

کمیته فنی سازمان بین‌المللی استانداردسازی ISO سازمان استاندار جهانی (ISO) در راستای تدوین استانداردهای حوزه مدیرت نوآوری و ارائه اسناد راهنمای در خصوص استقرار سیستم مدیریت نوآوری، کمیته TC 279 را تشکیل داده است. که اولین جلسه عمومی این کمیته در روزهای 4 و 5 ماه دسامبر سال 2013 ( 13 و 14 آذر ماه […]

چرخه نوآوری

چرخه نوآوری_Innovation Cycle

چرخه نوآوری ۱۲ گروه_فرآیند چرخه سیستم‌های نوآوری لازم به یادآوری است که سیستم نوآورانه‌ای که در اکثر سازمان های نوآور کار می کند از مجموعه ای از فرایندهای به هم پیوسته تشکیل شده است. سیستم را میتوان به روش های مختلف تقسیم کرد. در اینجا ما آن را به ۳ فاز و در هر فاز […]

جدول استانداردهای مدیریت نوآوری (جهانی)

مدیریت نوآوری و مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری

جدول استانداردهای مدیریت نوآوری (جهانی) مقدمه‌ای بر مدیریت نوآوری مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری شامل برنامه‌ریزی، هدایت، کنترل و هماهنگی در راستای ظرفیت های “تحقیق، توسعه و نوآوری ” است که به شکل دادن و تحقق بخشیدن اهداف استراتژیک و عملیاتی سازمان ها می پردازد. آنچه در ادبیات مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری بدان اشاره […]

رتبه بندی 60 اقتصاد نوآور جهان

رتبه بندی بر اساس شاخص نوآوری

خلاصه‌ای از گزارش رتبه بندی 60 اقتصاد نوآور جهان در سال 2021 کره جنوبی در آخرین شاخص نوآوری بلومبرگ به جایگاه اول بازگشت، در حالی که ایالات متحده از 10 رتبه برتر که درحال حاضر مجموعه‌ای از کشورهای اروپایی است، سقوط کرد. کره جنوبی تاج را از آلمان پس گرفت و آلمان به مقام چهارم […]

شرکت های نوآور کوچک

نوآوري در شرکت هاي نوآور کوچک

نوآوری در شرکت های کوچک شرکت های نوآور کوچک یک تصور غلط و رایج وجود دارد که می گوید نوآوری فقط در شرکت های بزرگ رخ می دهد. با این حال، تید و بسانت (2013، 69) معتقدند که شرکت های نوآور کوچک بیشتر از شرکت های بزرگ نوآوری دارند. آنها مزایا و معایب شرکتهای کوچک […]

نوآوری و ایزو 56000

نوآوری و ایزو 56000

نوآوری و ایزو 56000 آنالیز شکاف نوری تجزیه و تحلیل شکاف به شما می گوید که برای تبدیل شدن به یک سازمان نوآورانه چه اقداماتی را باید انجام دهید. ما با استفاده از استاندارد پذیرفته شده جهانی در زمینه مدیریت نوآوری، 2019:ISO56002، شکاف نوآوری شما را شناسایی خواهیم کرد. در طی انجام آنالیز شکاف نوآوری […]