نوآوری و ایزو 56000

نوآوری و ایزو 56000

نوآوری و ایزو 56000 آنالیز شکاف نوآوری تجزیه و تحلیل شکاف به شما می گوید که برای تبدیل شدن به یک سازمان نوآورانه چه اقداماتی را باید انجام دهید. ما با استفاده از استاندارد پذیرفته شده جهانی در زمینه مدیریت نوآوری، 2019:ISO56002، شکاف نوآوری شما را شناسایی خواهیم کرد. در طی انجام آنالیز شکاف نوآوری […]

شرکت های نوآور کوچک

نوآوري در شرکت هاي نوآور کوچک

نوآوری در شرکت های کوچک نوآوری در شرکت های کوچک یک تصور غلط و رایج وجود دارد که می گوید نوآوری فقط در شرکت های بزرگ رخ می دهد. با این حال، تید و بسانت (2013، 69) معتقدند که شرکت های کوچک بیشتر از شرکت های بزرگ نوآوری دارند. آنها مزایا و معایب شرکتهای کوچک […]

رتبه بندی 60 اقتصاد نوآور جهان

رتبه بندی بر اساس شاخص نوآوری

رتبه بندی 60 اقتصاد نوآور جهان 2021 خلاصه‌ای از گزارش رتبه بندی 60 اقتصاد نوآور جهان در سال 2021 کره جنوبی در آخرین شاخص نوآوری بلومبرگ به جایگاه اول بازگشت، در حالی که ایالات متحده از 10 رتبه برتر که درحال حاضر مجموعه‌ای از کشورهای اروپایی است، سقوط کرد. کره جنوبی تاج را از آلمان […]

جدول استانداردهای مدیریت نوآوری (جهانی)

مدیریت نوآوری و مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری

جدول استانداردهای مدیریت نوآوری (جهانی) مقدمه ای بر مدیریت نوآوری مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری شامل برنامه‌ریزی، هدایت، کنترل و هماهنگی در راستای ظرفیت های “تحقیق، توسعه و نوآوری ” است که به شکل دادن و تحقق بخشیدن اهداف استراتژیک و عملیاتی سازمان ها می پردازد. آنچه در ادبیات مدیریت تحقیق، توسعه و نوآوری بدان […]

چرخه نوآوری

چرخه نوآوری_Innovation Cycle

چرخه نوآوری ۱۲ گروه_فرآیند چرخه سیستم‌های نوآوری لازم به یادآوری است که سیستم نوآورانه‌ای که در اکثر سازمان های نوآور کار می کند از مجموعه ای از فرایندهای به هم پیوسته تشکیل شده است. سیستم را میتوان به روش های مختلف تقسیم کرد. در اینجا ما آن را به ۳ فاز و در هر فاز […]