KARVIJE

وبینارها و رویدادهای آموزشی

وبینار آشنایی با مبانی مدیریت فناوری و نوآوری

وبینار «آشنایی با مبانی مدیریت فناوری و نوآوری» 30 دی‌ماه (روز سه‌شنبه) از ساعت 12:30 الی 14:30 به‌طور رایگان برگزار می‌شود. این وبینار توسط شرکت هنر و تجارت ژینو (کارویژه) با همکاری سندیکای صنعت برق ایران برگزار خواهد شد.

مدرس: دکتر آرنوش شاکری

درجه: عمومی

مدت زمان وبینار: 90 دقیقه

30  دی‌ ماه 1399

وبینار آشنایی با تدوین استراتژی با رویکرد تفکر طراحی

شرکت هنر و تجارت ژینو (کارویژه)  وبینار آموزشی آشنایی با تدوین استراتژی با رویکرد نوین تفکر طراحی را با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 18 خرداد ماه ساعت 11 تا 13 برگزار می کند.

مدرس: مهندس شهریار نورایی

درجه: عمومی

مدت زمان وبینار: 120 دقیقه

18  خرداد ماه 1400