KARVIJE

دوره‌ و ورکشاپ‌های آموزشی مبتنی بر سیستم مدیریت نوآوری، استاندارد ایزو ISO 56002:2019

مجموعه خانواده استاندار ایزو ISO 56000  تحت عنوان سیستم مدیریت نوآوری در چند سال گذشته توسط سازمان بین المللی استاندارد در حال تدوین و انتشار است. کلیات این سیستم در استاندارد ایزو ISO 56002:2019  تدوین و منتشر شده است. همانطور که در معرفی این استاندارد ذکر شده است، این استاندارد همه جوانب مدیریت نوآوری را فارغ از نوع و اندازه سازمان، انواع نوآوری ایشان و رویکردی که آن ها برای نوآوری خود اتخاذ می کنند قابل استفاده و پیاده سازی است. به عبارت دیگر این استاندارد می تواند برای فعالیت های دولتی از جمله سیاست گذاری های نوآوری، یک هلدینگ اقتصادی، یک سازمان یا یک استارت آپ بکار برده شود. بنابراین هر شخص با توجه به جایگاه اقتصادی – اجتماعی خود که از مدیران ارشد تا کارکنان یک سازمان یا استارت آپ، می تواند جوانب مختلفی که این استاندارد پوشش می دهد را فراگیرد و با توجه به نیاز خود از آن استفاده نماید.

با عنایت به مطالب پیش گفته و با توجه به اهمیت نوآوری در دولت ها، صنایع و چارچوب اقتصادی – اجتماعی جوامع و لزوم فراگیری آن توسط مدیران و اشخاص علاقمند دوره های آموزشی متنوعی توسط متخصصین و خبرگان این حوزه برگزار می گردد. از آنجاکه این سیستم استاندارد دارای جوانب بسیاری است و گستره وسیعی از فعالیت های دولتی، سازمان ها و فعالین اقتصادی را شامل می شود، دارای پیچیدگی های علمی، تجربی و اجرایی است. از اینرو ضروریست برای فراگیری ابعاد مختلف آن و نیز بکارگیری هرچه موثرتر این استاندارد، از مربیان خبره و مجرب این حوزه بهره مند شویم.

از همین رو، شرکت هنر و تجارت ژینو با بهره مندی از متخصصین و خبرگان بین المللی و دانشگاهی که از دست اندکاران تدوین و انتشار استاندارد ایزو ISO 56002:2019  بوده اند و به شرکت های بسیاری در استقرار، ارزیابی و بهبود سیستم میدریت نوآوری مشاوره داده اند، با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان، اقدام به برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی پیرامون سیستم مدیریت نوآوری نموده است.

تمامی روش‌ها، ابزارها و چارچوب‌های اجرایی خدمات “آموزشی” شرکت کارویژه به طور انحصاری توسط هیات علمی بین‌المللی این شرکت طراحی شده است. 

انواع متقاضیان برگزاری دوره آموزشی استاندارد ایزو ISO 56002:2019:

 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی برای هر سازمان متقاضی به طور اختصاصی
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی ویژه صنایع مرتبط (توسط انجمن و سندیکاهای معتبر)
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی ویژه نهادهای دولتی
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی ویژه پارک های علم و فناوری دولتی و خصوصی
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی ویژه اکوسیستم نوآوری
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی ویژه شتابدهنده و مراکز نوآوری
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی ویژه استارت آپ ها
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی عمومی

هر شخص با توجه به جایگاه اقتصادی – اجتماعی خود که از مدیران ارشد تا کارکنان یک سازمان یا استارت آپ، می تواند جوانب مختلفی که این استاندارد پوشش می دهد را فراگیرد و با توجه به نیاز خود از آن استفاده نماید.

مدت زمان و نحوه برگزاری دوره و ورکشاپ های آموزشی:

زمان اجرای هر یک از دوره ها و ورکشاپ های آموزشی با توجه به نوع دوره، مقیاس سازمان و شرکت کنندگان متفاوت و 5 الی 20 ساعت خواهد بود که با توجه به شرایط حضور در روزهای مختلف برگزار می گردد. نحوه اجرای دوره و ورکشاپ با توجه به نوع علاقمندی و شرایط حضور به صورت حضوری و آنلاین می باشد.

متقاضیان می توانند جهت مشاوره و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی با واحد ذیربط تماس حاصل نمایند.

انواع متقاضیان برگزاری دوره آموزشی استاندارد ایزو ISO 56002:2019:

 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی برای هر سازمان متقاضی به طور اختصاصی
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی ویژه صنایع مرتبط (توسط انجمن و سندیکاهای معتبر)
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی ویژه نهادهای دولتی
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی ویژه پارک های علم و فناوری دولتی و خصوصی
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی ویژه اکوسیستم نوآوری
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی ویژه شتابدهنده و مراکز نوآوری
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی ویژه استارت آپ ها
 • برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی عمومی