مشاوره و استقرار استاندارد مدیریت نوآوری ISO56002:2019
درخواست هماهنگی جلسه معرفی
  • |
  • جلسات
  • |
  • درخواست هماهنگی جلسه معرفی

در صورت علاقمندی به برگزاری جلسه معرفی استاندارد مدیریت نوآوری ISO56002:2019 و مزایای استقرار این سیستم و تحلیل شرایط موجود محیط سازمان شما برای پیاده‌سازی این استاندارد؛ فرم زیر را کامل کنید. پس از ارسال درخواست همکاران ما در واحد روابط عمومی هماهنگی‌های لازم را انجام خواهند داد.