KARVIJE

خدمات کارویژه

مشاوره و استقرار سری استاندارد سیستم مدیریت نوآوری

استاندارد جدید سیستم مدیریت نوآوری با عنوان ایزو ISO 56000 است که شامل اسناد راهنما برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری است. این استاندارد توسط کمیته TC 279 تدوین و منتشر شده است.شرکت کارویژه ارائه دهنده خدمات مشاوره و پیاده‌سازی استاندارد ایزو ISO 56002:2019 با استفاده از چاروب‌های اجرایی جامع می‌باشد. چارچوب‌ها و روش‌های شرکت کارویژه به طور انحصاری توسط هیات علمی بین المللی این شرکت طراحی شده است. 

تدوین استراتژی نوآوری سازمانی

بسیاری از مدیران مجموعه‌های موفق، نوآوری را به‌عنوان مهم‌ترین استراتژی کسب و کار خود تلقی می‌کنند، با این حال حتی گاهی بزرگ‌ترین و مشهورترین شرکت‌ها هم در ایجاد شفافیت استراتژی نوآوری خود دچار مشکل می‌شوند. استراتژی نوآوری ابزار اساسی و مهمی است که مسیر نوآوری یک کسب و کار را تعیین می‌کند. یک استراتژی صحیح نوآوری قادر خواهد بود با توجه به شرایط داخلی و تغییرات در محیط کسب و کار، رقابت پذیری و پایداری را افزایش دهد. 

ارزیابی سیستم مدیریت نوآوری

ارزیابی یکی از ابزار های کلیدی در فضای مدیریت نوآوری است که می توان  با بهره‌گیری از این ابزار نسبت به شناسایی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری اقدام نمود و نقاط قوت یا قابل بهبود آن را بیابیم. شرکت‌ها در هر لحظه باید توانمندی و قابلیت‌های نوآورانه خود را مورد ارزیابی قرار دهند. همواره برای شروع یک مسیر جدید نیازمند هدایت و مشاوره با اساتید و افراد با تجربه خواهیم بود. 

برگزاری دورههای آموزشی

شرکت هنر و تجارت ژینو با بهره‌مندی از متخصصین و خبرگان بین المللی و دانشگاهی که از دست‌اندکاران تدوین و انتشار استاندارد ایزو ISO 56002:2019  بوده‌اند و به شرکت‌های بسیاری در استقرار، ارزیابی و بهبود سیستم میدریت نوآوری مشاوره داده‌اند، با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان، اقدام به برگزاری دوره و ورکشاپ آموزشی پیرامون سیستم مدیریت نوآوری نموده است.