banner 2

ایزو ۵۶۰۰۲

۱-۱ این سند راهنمای استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت نوآوری را برای سازمان‌ها و شرکت‌ها، ارائه می‌کند. این سند در موارد زیر قابل استفاده است:

الف) سازمان‌هایی که به دنبال موفقیت پایداری هستند که بوسیله توسعه و نشان دادن توانایی آن‌ها در مدیریت موثر فعالیت‌های نوآوری برای دستیابی به نتایج مورد نظر؛ بدست می‌آید.

ب) کاربران، مشتریان و علاقمندان دیگری که به دنبال اعتماد در ظرفیت‌های نوآورانه یک سازمان هستند.

پ) سازمان‌ها و علاقمندانی که به دنبال بهبود ارتباطات از طریق درک مشترک اصطلاحات استفاده شده در مدیریت نوآوری هستند.

ت) ارائه دهندگان خدمات آموزشی، ارزیابی و مشاوره در مدیریت نوآوری و سیستم مدیریت نوآوری.

ث) سیاست‌گذاران با هدف اثربخشی بیشتر برنامه‌های حمایتی با هدف قراردادن قابلیت‌های نوآوری و رقابتی سازمان‌ها و رشد‌و‌توسعه جامعه.

۲-۱ کلیه راهنمایی های موجود در این سند بصورت کلی است و براس استفاده در موارد زیر در نظر گرفته شده است:

الف) برای همه سازمان‌ها و شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن نوع؛ حوزه فعالیت، سطح بلوغ و یا اندازه و مقیاس آن. تمرکز اصلی بر سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که به ثبت رسیده و مستقر هستند. البته شرکت‌های موقتی یا نوپا و استارت‌آپ‌ها نیز می‌توانند از فواید این راهنمایی‌ها در همه یا بخشی از واحدهای خود استفاده کنند.

ب) برای انواع نوآوری ها مانند: محصول، خدمت، فرآیند، مدل و روش، تدریجی و برانداز. 

این سند به صورت مفصل و با جزئیات فعالیت‌های سازمان یا شرکت را شرح نمی‌دهد، بلکه راهنمایی را در سطح کلی ارائه می‌کند. همچنین هیچگونه الزامات یا ابزار و یا روش خاصی را برای فعالیت‌های نوآوری مشخص نمی‌کند.

banner 9

مشخصات عمومی

وضعیت: منتشر شده

تاریخ انتشار: تیر 1398  / جولای سال 2019

نسخه: 1

تعداد صفحات: 26

کمیته تخصصی: مدیریت نوآوری ISO/TC 279

اسناد مرتبط و لینک ها

 

03.100.01 Company organization and management in general 03.100.40 Research and development 03.100.70 Management systems

 

لینک سایت:

https://www.iso.org/standard/68221.html